Detta kapitel tillägnas livsglädje och kreativitet.